Open/Close Menu Mobilne usługi masażu sportowego oraz relaksacyjnego dla Ciebie i twojej rodziny na terenie Wrocławia i okolic.

Zapraszamy do sprawdzania nas w bazie danych Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod wskazanym adresem:

Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów

Dane w rejestrze : Artur Kuzera

Numer prawa wykonywania zawodu Fizjoterapeuty : 50896

A poniżej cała treść uchwały:

UCHWAŁA NR 234/656/I KRF
KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 505 i 1000) uchwala się, co następuje:
§ 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów po rozpatrzeniu wniosku i potwierdzeniu spełnienia
warunków do wykonywania zawodu fizjoterapeuty określonych ustawą z dnia 25 września
2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty stwierdza, że Artur Przemysław Kuzera posiada prawo
wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 50896, z tytułem zawodowym – licencjat
fizjoterapii.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów
dr hab. n. med. Maciej Krawczyk

© 2015 - AK Fizjoterapia

W nagłych przypadkach        +48 515 484 609