W terapii wykorzystujemy plaster K – Active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia – nauka o ruchu, a więc poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo – powieziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych…

© 2015 - AK Fizjoterapia

W nagłych przypadkach        +48 515 484 609