W terapii wykorzystujemy plaster K – Active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia – nauka o ruchu, a więc poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo – powieziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych…

Opis metody PNF PNF jako koncepcja powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa – dr Hermana Kabata i fizjoterapeutki – Maggie Knott. Jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych, którego istotę zawarto w nazwie: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu. Teoretyczne podstawy koncepcji oparto…

Zapraszamy do sprawdzania nas w bazie danych Krajowej Izby Fizjoterapeutów pod wskazanym adresem: Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów Dane w rejestrze : Artur Kuzera Numer prawa wykonywania zawodu Fizjoterapeuty : 50896 A poniżej cała treść uchwały: UCHWAŁA NR 234/656/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty Na…

W naszej ofercie również rehabilitacja pacjentów onkologicznych. Udowodniono naukowo, że aktywność fizyczna poprawia jakość życia i przyśpiesza proces zdrowienia pacjentów onkologicznych. Wbrew temu co sądzono jeszcze kilka lat temu umiejętnie przeprowadzona rehabilitacja lecznicza, wprowadzająca stopniowo niewielki wysiłek fizyczny, znacznie poprawia stan w którym znajduje się obecnie pacjent.

© 2015 - AK Fizjoterapia

W nagłych przypadkach        +48 515 484 609